In VvE

Hoe controleer je nu of alles wat in het contract tussen onze aannemer en ons is afgesproken ook daadwerkelijk nageleefd wordt?      

Het liefst onafhankelijk om discussies te voorkomen. Bij deze o zo belangrijke controle laat het VvE bestuur zich bijstaan door twee onafhankelijke adviesbureaus. Voor de golfbaan is dat het bureau Nib Scan Pro en voor de wijk is dat Greenengineers BV.

Laatstgenoemde voert drie keer per jaar een controlemeting uit in de wijk en rapporteert ons daar vervolgens over. Het meest recente rapport kunt u hier inzien. Daarnaast staat Greenengineers ons met raad en daad bij, onder meer  tijdens het kwartaaloverleg tussen onze aannemer en de Golf Residentie Dronten.

De controlemeting of schouw wordt volgens vooraf vastgestelde CROW*-normen en richtlijnen uitgevoerd en heeft tot doel om vast te stellen of de aannemer erin geslaagd is om de overeengekomen “beeldkwaliteit” te verwezenlijken of vast te houden.

Bij een afwijking van de vooraf vastgelegde “beeldkwaliteit”, kunnen er aan de aannemer sancties worden opgelegd, wat overigens tot op heden nog nooit is voorgekomen. Bij de schouw wordt er gebruik gemaakt van het Greenpoint communicatie en beheersysteem, waarin alle relevante informatie van ons park is opgeslagen. Het hoort ook tot de taken van de aannemer om dit systeem “up to date” te houden en de controle hierop berust ook bij Greenengineers.

Vanzelfsprekend kruist zo een controlemeting wel eens het ingrijpmoment van de aannemer. Deze zaken komen aan bod tijdens het kwartaaloverleg en het is dan aan de commissaris-infra om zo nodig een salomonsoordeel te vellen.

In de conclusie van het bijgevoegde rapport kunt u lezen dat het algehele beeld goed en ruim voldoende is en dat er ten opzichte van 30 augustus j.l. een lichte verbetering in kwaliteit waarneembaar is.

Zo kunnen u en de commissaris-infra met een gerust hart het jaar afsluiten.

Tekst: Arie van der Graaf.

*CROW is een stichting zonder winstoogmerk dat zich opstelt als kennisinstituut voor onder meer infrastructuur en openbare ruimte. Zij stelt aanbevelingen en richtlijnen op, waaraan partijen zich kunnen verbinden. Bron: WIKIPEDIA 09-12-2018