In VvE

Over de buurt Golf Residentie Dronten

De Golf Residentie heeft een totale oppervlakte van 150 hectare, waarvan 147 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 416 adressen per km2. Er wonen 450 huishoudens in Golf Residentie. Postcode 8251 is de meest voorkomende postcode in de buurt Golf Residentie. Golf Residentie ligt binnen de wijk Dronten Zuid in de gemeente Dronten.

Het aantal inwoners in Golf Residentie is met 30 inwoners afgenomen (afgerond is dat 2%): van 1.005 in 2013 tot 975 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

En verder een paar opvallende gegevens:

  • De verdeling mannen/vrouwen is exact gelijk 50% man en 50% vrouw.
  • Het gemiddelde inkomen ligt fors boven het gemeente gemiddelde
  • De leeftijdscategorie >65 jaar is vrijwel net zo groot als de categorie 45-65 jaar
  • 60% van de huishoudens heeft geen (inwonende) kinderen, ook het cijfer over gehuwden en ongehuwden wijkt fors af van het Nederlands gemiddelde

De conclusie die wordt getrokken op basis van deze gegevens is dat de Golf Residentie geen gemiddelde wijk van Dronten is.

Hieronder deze gegevens nog eens in tabellen en grafieken. De bron is: Alle cijfers.nl