In Golf Residentie Dronten, VvE

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering van de VvE Golf Residentie werd, door extern communicatie buro Spilter, gevraagd of zich vrijwilligers willen bekendmaken die bereid zijn georganiseerd mee te denken over de vraag of de GRD het Woldhek terrein zou moeten aankopen in verband met de aanwezigheid van adequate huisvesting van de aannemer SBA Golf & Groen.

Inmiddels zijn 11 bewoners, opgedeeld in 3 groepen, aan het werk om op basis van verschillende opties de mogelijkheden te onderzoeken. Daarvoor verdiepen zij zich in zowel de historie als de recente afspraken die met de verschillende stakeholders zijn gemaakt. Met de eigenaar van het terrein, Mourik, zijn geen vaste afspraken gemaakt en dus staan in principe alle mogelijkheden nog open. Maar zowel SBA als huidige gebruiker van de loods, als de OGD en de PRD die beiden net als de GRD gebruik maken van de diensten van SBA hebben belang bij een geschikte plaats voor opslag, stalling en werkplaats voor materialen en machines.

Het is de bedoeling dat deze werkgroepen als vertegenwoordigers van de bewoners uiteindelijk tot een dwingend advies aan het VvE bestuur komen. Het bestuur zal dat advies in de volgende ALV aan de leden voorleggen.

Komende woensdag gaan de drie groepen de eerste resultaten van hun activiteiten in een Teams meeting met elkaar delen.