In VvE

Vanochtend, donderdag 30 november, meldde het college van B&W tijdens de wekelijkse persconferentie dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mw. Cora van Nieuwenhuizen overweegt om een nieuwe MER te laten uitvoeren voor de geluidhinder, die de opening van vliegveld Lelystad tot gevolg heeft. De opmerking van Golf Residentie VvE-commissaris Jan Essing, dat hij de indruk heeft dat de vliegroutes al sedert lange tijd gewijzigd zijn, blijkens de veelvuldig laag over Dronten-Zuid komende vliegtuigen werd door burgemeester Aat de Jonge bevestigd. Ook hij heeft de indruk dat Dronten meer vliegtuigen ziet overkomen op lage(re) vlieghoogte.

Wethouder Ton van Amerongen zegde toe dat hij in de registratie van de meetgegevens zal laten nakijken of de subjectieve waarneming van de bewoners wordt ondersteund door de metingen van vliegtuiglawaai, die (door of namens) de gemeente al enige tijd worden uitgevoerd.

Jan Essing