In VvE

Het op verzoek van de bewoners, door de VvE Golf Residentie Dronten, ingediende bezwaar tegen studentenhuisvesting op de Golfresidentie 111 is door de gemeente Dronten gehonoreerd.

Bij een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften is door een delegatie van het VvE bestuur aangegeven dat het verlenen van een omgevingsvergunning voor huisvesting van studenten op Golfresidentie 111 in strijd is met het zogenaamde Afwijkingenbeleid, waarbij er een minimale afstand van 100 meter tussen woningen waar studenten gehuisvest zijn moet bestaan. Aangezien aan Lente 18 reeds een vergunning was verleend en Golfresidentie 111 binnen een straal van 100 meter daarvan verwijderd is (de tuinen grenzen aan elkaar) had de gemeente deze vergunning niet  mogen verstrekken aldus de commissie van bezwaar en is de eerder verleende vergunning dus nu ingetrokken en komen te vervallen.

Voor de buren van Golfresidentie 111 die hun woning te koop hebben staan en door de studentenhuisvesting de geplande verkoop zagen stranden een uitermate plezierige boodschap.

Paul van Rijn