In VvE

Langs meerdere kanten zijn wij als bewoners van de Golf Residentie  recent geconfronteerd met artikelen in de lokale kranten die onze woonwijk als onderwerp hadden. Gezien de vele belangstelling en ter voorkoming van verdere misverstanden leek het de VvE een goed idee redacteuren van de lokale kranten uit te nodigen voor een gesprek.

Wij hebben het zeer op prijs gesteld dat Maarten Heijenk, eindredacteur van De Drontenaar en Kees Bakker, redacteur van de Flevo Post vanochtend tijd wilden inruimen voor kennismaking in ons clubhuis. We hebben daarbij de Golf Residentie kunnen presenteren en aangegeven dat het wonen in ons park een beetje “dorpsgevoel” creëert en wij daarnaast  onze eigen woonregels (huishoudelijk reglement) kunt vastleggen waarin vastgesteld wat wel en wat niet wenselijk is. Aan de gemeente is gevraagd om hiermee rekening te houden zoals de studentenhuisvestiging. Alhoewel de gemeente zeker niet in alle opzichten daaraan wil meewerken.

Het gegeven dat ons riool, overigens in perfecte staat, door de bewoners onderhouden en bekostigd wordt, strookt niet met de wetgeving dat de gemeente de plicht heeft het afvalwater van huishoudens op te vangen en te verwerken. Tenslotte zorgen wij zelf voor de opvang en transport naar het gemeentelijke riool.

De heren redacteuren hebben nu een bredere visie op wat het wonen in de Golf Residentie inhoudt en dat is nuttig omdat deze woonconstructie bijna uniek in Nederland is. Ook niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld Ketelhaven wat een volledig privé woondomein is, terwijl de wegen in de Golf Residentie tot de openbare weg behoort.

Jan Essing – Paul van Rijn