In Golf Residentie Dronten, VvE

Hallo,

Voor ons is ‘probleem’ 1 van tafel.
Na het besluit over de toekomst van het clubhuis in de ALV hebben we afgelopen weken dat conform de afspraken uitgevoerd. Alles is getekend en geregeld.
Dat boek gaan we sluiten!

De volgende zaak is de afsluiting van het financiële jaar 2022.
Dat gaat redelijk voortvarend en in de komende Algemene Ledenvergadering van 6 juni gaan we in op de vragen die er de afgelopen tijden hebben geleefd omtrent de financiën.
Dit aan de hand van een extern accountantsverslag. Wij gaan ervan uit dat we dat zodanig kunnen doen dat ook dat ‘boek’ afgesloten kan worden.

Er wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de statuten en de verschillende reglementen. Ook daar zullen we komende Algemene Ledenvergadering het één en ander over vertellen. Dat ligt nog niet ter besluitvorming voor, maar we gaan u melden wat er op dat gebied gebeurt.

Ik heb het al eens eerder aangehaald: de grote stroomstoring in 2022 in Flevoland en de gevolgen die dat gaat hebben voor ons als eigenaar van de grond bij hole 5 tot en met 7. Langzamerhand wordt duidelijk wat de reparatie van de kabels aan de masten gaat betekenen, wat er gaat gebeuren etc.
We hopen op 6 juni een doorkijkje te kunnen geven.

We worden met enige regelmaat benaderd over een pluizige boom, of een boom die volgens bewoners zo hoog is dat de zonnepanelen er last van hebben etc.

We kappen in principe geen gezond groen!
Daar zijn twee uitzonderingen op:

  • als de begroeiing een gevaar oplevert;
  • als het Groenplan aangeeft dat het tijd wordt om dat wel te doen;
    Dat plan, o.a. een bomenplan, is zorgvuldig vastgesteld met behulp van externe deskundigheid en voorkomt willekeurig handelen!

Ik vertel dit om te voorkomen dat het idee ontstaat dat we niet willen luisteren en ons eigen gang gaan. De realiteit is dat er, in vorige besturen, goed over nagedacht is en één en ander op papier is gezet. We luisteren echt maar soms kan een antwoord ook nee zijn….

En voor de gezelligheid: het is/wordt prachtig weer, kom een drankje doen in D4S of op het terras of doe mee aan één van zaken die wordt georganiseerd: van Spelletjesmiddag, een Pubquiz tot Bingo.
Het is geen clubhuis voor de golfers maar een leuke plek voor een drankje, een hap of zomaar een kop koffie voor alle bewoners!

Groet,

Allard Berends

voorzitter bestuur VvE Golf Residentie Dronten

voorzitter@vvegolfresidentie.nl