In VvE

Het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers voor de inzameling van restafval op de Golfresidentie heeft toch meer problemen veroorzaakt dan was voorzien waardoor vernielingen zijn aangericht in nabij gelegen groenstroken.

Vanmiddag, donderdag, worden de ondergrondse containers ook geplaatst bij de ingang van het park; met name daar worden verkeersproblemen voorzien omdat een van de twee rijstroken wordt afgesloten.

Het voorziene oponthoud is van korte duur, is de verwachting, maar extra voorzichtigheid lijkt geboden vooral ook om te voorkomen dat de tuinstrook in het middenpad onnodige schade oploopt.

Het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers was door de gemeente een paar keer uitgesteld waardoor ook het regulier ophalen van het huisvuil moest worden aangepast.