In Golf Residentie Dronten, VvE

In verband met de klimaatveranderingen wordt veel aandacht besteed aan een zogenaamde klimaatstresstest ook op de Golf Residentie.

Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Dat staat in het zogenoemde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Een veranderend klimaat zorgt voor overlast en kan veel schade aanrichten in onze steden en dorpen. Zo ontstaat wateroverlast door extreme buien of een te hoge grondwaterstand. Door te lage grondwaterstanden en droogte is er kans op funderingsschade en bodemdaling. Ook een hittegolf heeft nadelige effecten in een stad. 

De VVE volgt een actief  beheerbeleid en wenst om die reden een beoordeling van klimaatstress binnen het  gebied uit te laten voeren. Green Engineers heeft Drong Omgeving & Techniek  namens de VVE van de Golf Residentie gevraagd om deze beoordeling uit te  voeren. 

Deze rapportage heeft als doel om de volgende aspecten toe te lichten en te  beoordelen: 

– Het inzichtelijk maken van de omgevingskenmerken van de Golf Residentie die  van invloed zijn op klimaatstress; 

– Het beoordelen van de beschikbare data van klimaatstress die van invloed zijn  op de Golf Residentie; 

– Het inventariseren van en adviseren over mogelijke mitigerende maatregelen  omtrent wateroverlast, droogte, en hittestress.

De conclusie op onderdeel vermeldt dat door een lage verhardingsgraat op ons park in vergelijking met een stedelijk gebied d.w.z. weinig bestrating en veel groen open terrein dat voor zowel warmte als waterafvoer een gunstig effect heeft. Het water kan door het open veld van de golfbaan worden opgenomen en als gevolg daarvan zal er ook weinig verdroging van de ondergrond ontstaan.

Het 18 pagina’s tellende rapport is te uitvoerig om hier een paar aspecten te beschrijven, maar wel interessant om te lezen! Dus ga naar het besloten leden-deel en kijk in het menu op Documenten VvE, vervolgens Aanvullende VvE documenten onderaan in: Beoordeling Klimaatstress Golf Residentie