In Golf Residentie Dronten, VvE

Opheldering over een situatie tussen het VvE bestuur en enkele bewoners en hoe nu verder.

 

Een reconstructie

Het is corona tijd, een tijdperk van onrust en irritatie. Zet je TV aan en je wordt geconfronteerd met ontevreden mensen die klagen over het testbeleid, vaccinatiebeleid, avondklok etc etc. In dat tijdsbeeld past het verschil van mening tussen het VvE bestuur en een paar bewoners naadloos. De brief dd. 4 februari die onlangs bij bewoners in de brievenbus viel, getuigt daar feilloos van.

Wat is er aan de hand? In november wordt voor het eerst in de historie een ALV noodgedwongen op afstand via de digitale methode georganiseerd. Een ongewone gang van zaken waar geen ervaring mee is. Er komen veel vragen op voorhand binnen zelfs meer dan honderd, die binnen de gestelde tijd, nooit allemaal kunnen worden beantwoord. Het bestuur zegt toe deze beantwoording op een later tijdstip te realiseren. Daardoor wordt de uitzending helaas eenrichtingsverkeer. Niettemin worden de voorstellen waarover gestemd wordt met meerderheid aangenomen.

Echter, daar is niet iedereen het mee eens, want ergens op stemmen waar geen duidelijkheid over is, (de vragen zijn nog niet beantwoord) klopt volgens sommigen niet. De vragen hadden vooraf moeten worden beantwoord alvorens tot stemming over te gaan. Het bestuur vindt echter het stemresultaat dermate duidelijk, dat zij met deze uitslag verder kan. Hetgeen ook aan de ontevreden leden kenbaar wordt gemaakt. Deze ontevreden leden laten het daar niet bij en dreigen met een gang naar de rechter om de genomen besluiten nietig te laten verklaren. Ook het VvE bestuur wint juridisch advies in en gaat niet in op de eis de ALV over te doen. De adviserende jurist geeft het bestuur 99% zekerheid, maar laat zoals juristen vaker doen ruimte voor twijfel. Tenslotte zijn het niet adviseurs maar rechters die uiteindelijk het bij een conflict voor het zeggen hebben.

Wat is wijsheid?

In zijn overweging zoekt het bestuur naar een wijze beslissing. Daarbij speelt dat de mogelijkheid om er een juridische kwestie van te maken, samen met het gegeven dat niet alle leden content zijn met de gehouden digitale ALV een doorslaggevende rol. Want het bestuur moet er 100% zeker van zijn dat de ALV, waarbij het over beslissingen van een aanzienlijke omvang gaat, volledig correct is verlopen. Maar ook streeft het bestuur naar tevreden leden en vindt het feit dat een aantal te kennen hebben gegeven niet content te zijn een hernieuwde overweging noodzakelijk.

De beslissing

Er wordt een duidelijke beslissing genomen. Ten eerste om zorg te dragen voor een duidelijk en compleet overzicht ten aanzien van de op handen staande beslissingen op financieel gebied, in het bijzonder De Vier Seizoenen. Daarnaast inzicht in de argumenten om in te stemmen met het grote Meerjaren Onderhouds Plan met aannemer SBA. Wanneer daarover geen onduidelijkheden meer bestaan zoals de doelstelling is voor de digitale bijeenkomst op 10 februari beoogt, kan tijdens de ALV van 23 februari met voldoende kennis een juiste keuze worden gemaakt in de voorstellen van het bestuur.

Mijn inziens een moedige, maar noodzakelijke en juiste beslissing. Daarbij spreekt het VvE bestuur de hoop uit dat er veel leden aan de bijeenkomsten willen participeren.

Paul van Rijn