In VvE

Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 toont het CDA nu reeds interesse in wat er leeft in onze gemeente. Daartoe heeft de partij een aantal maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een gesprek om zodoende op de hoogte te zijn van wat er leeft in de samenleving. Gisteravond is een bestuursdelegatie, Pieter van de Sande en ondergetekende, van de VvE GRD in gesprek geweest met een bestuurslid (en tevens buitenlid van de golfclub) en een raadslid Siert Jan Lap van het CDA.

Besproken is hoe onze bewoners de samenwerking met de gemeente beleven. Het feit dat de gemeenteactiviteiten zich beperken tot vuil ophalen, terwijl iedereen wel het volle bedrag aan WOZ premie en andere gemeentelijke heffingen betaalt, is moeilijk uit te leggen. Ook al zijn hierover bij de bouw door de projectontwikkelaar afspraken gemaakt wordt het niet als redelijk ervaren door de bewoners. In het laatste overleg met wethouder Nico Verlaan is gesproken over de mogelijkheid een paar speeltoestellen te plaatsen. Daarop is door een gemeenteambtenaar gereageerd dat het volledige onderhoud van het Park door de bewoners zelf dient te geschieden. Terwijl de vorige CDA wethouder Hans Engelvaart altijd meldde dat de GRD een normale wijk van Dronten is. Ook de kwestie van het riool is besproken.

Dat de bewoners samenwerking met de gemeente niet uit de weg gaan blijkt wel uit de toezegging voor plaatsing van ondergrondse restafval containers, waarvan de eerste containers al geplaatst zijn op de Winter.

Het gesprek heeft ruim een half uur geduurd en er is de toezegging door de heer Lap gedaan hierop terug te komen na overleg in zijn fractie. Wij wachten af en houden de bewoners op de hoogte.

Paul van Rijn