In Clubhuis, VvE

Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe we verder gaan met ons clubhuis is het belangrijk om te weten welke verwachtingen de bewoners en golfers van ons Park en andere gebruikers van het clubhuis hebben.

Om antwoorden te verkrijgen is aan alle bewoners, buitenleden van de golfclub en golfers van de OGD een enquete gestuurd. Tot nu toe zijn er ongeveer 230 ingevulde enquetes binnengekomen.

Tot medio deze week wordt iedereen in de gelegenheid gesteld de enquete in te vullen en op te sturen. Zowel in de persoonlijk toegezonden mail als op de website staat een link. Eind van de volgende week moeten de eerste resultaten bekend zijn. Wij houden u op de hoogte.

De clubhuiscommissie