In VvE

Nadat uit interne informatie bij de gemeente Dronten bleek, dat het initiatief om subsidie aan te vragen voor de aanleg van een bospad/wandelpad op de Golfresidentie niet zou worden gehonoreerd, heeft de werkgroep  Natuur & Milieu besloten om zelf een bospad in het grensgebied tussen de golfbaan van de Golfresidentie en de Openbare Golfbaan van Mike Woltering, aan te leggen.
Na overleg met Mike is de werkgroep begonnen met de aanleg van het bospad. De afgelopen zes weken is met behulp van enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt aan dit bospad.
Het geheel bestaat uit een pad dat loopt, vanuit het restaurant gezien, evenwijdig aan de achterkant van de Golfresidentie en de Lente. Vervolgens door het bos langs hole 16, om uit te komen op de asfaltweg van de Openbare Golfbaan.  Daarna loopt men over het asfaltpad verder langs hole 4 van de OGD. Aan het einde bij de bocht is een doorsteek gemaakt naar de buitenzijde van het bos. Hier kan langs de akkers het bospad worden vervolgd. Aan het einde van dit pad is weer een doorsteek gemaakt richting het huis van de familie van Leeuwen, nabij de rotonde, en vandaar kan men weer terug lopen richting naar het restaurant de Vier Seizoenen. De wandeling is aangegeven door middel van borden met pijlen en is ruim 2.5 km lang. Door dit pad kunnen nu ook in de zomerperiode de wandelaars genieten van de aanwezige natuur, omdat het geheel buiten de golfbanen omgaat. Een enorme toevoeging aan het woon- en leefplezier op de Golfresidentie. Zie bijgevoegde routekaart.

Werkgroep Natuur & Milieu
Paul Verheijen (vz)

Het Bospad als aanwijzing bij het hondenlosloopgebied aan de Golfresidentie

Het ziet er prachtig verzorgd uit

Evenwijdig aan hole 16 maar door de ligging is de wandelaar beter beschermd tegen verdwaalde golfballen

Een mooie ronde over de Parkresidentie zonder golfers te storen

Foto’s: Paul van Rijn