In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De nieuwe WHS-handicap die sinds enkele dagen voor iedereen via het dashbord van de wedstrijdkalender zichtbaar is, is een eerste bewerking waarop nog talloze correcties kunnen plaatsvinden. Dat zegt namens de regel- en handicapcommissie voorzitter Ed Visch. De commissie werkt de komende maanden nauw samen met de NGF om ervoor te zorgen dat elk lid op 1 maart een handicap heeft die bij zijn of haar speelsterkte past.

1 maart is de datum waarop het World Handicap System ook in Nederland definitief wordt ingevoerd. Om de transitie in goede banen te leiden is er tot eind februari een overgangsperiode waarin het EGA-handicapsysteem nog leidend is. Q-kaarten die in de laatste week van februari worden gelopen worden bevroren en pas later verwerkt. Op 1 maart zijn de handicapsystemen wereldwijd hetzelfde en kunnen spelers van verschillend niveau met elkaar op gelijke voet de golfsport beoefenen.

Door in het dashbord op de link Check uw WHS handicap te klikken krijgen de leden van onze vereniging (na de inlog) te zien op welke wijze de NGF tot de berekening van de handicap volgens het World Handicap System is gekomen. “Het is voor hen van belang te weten dat er de komende periode nog steeds aanpassingen en verbeteringen worden doorgevoerd”, aldus de regel- en handicapcommissie. Daardoor kan de getoonde handicap afwijken van wat op 1 maart uiteindelijk de definitieve handicap is.