In Golfclub

Omdat het vanwege de corona-maatregelen dit jaar niet mogelijk is elkaar te treffen op de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in het clubhuis, heeft voorzitter Jan Haasnoot ervoor gekozen om in onderstaande bijdrage stil te staan bij de voor ons van belang zijnde ontwikkelingen binnen de golfclub.

‘Via deze weg een kort bericht ook namens mijn mede-bestuursleden. Uiteraard wil ik beginnen met u allen een uitstekend sportief en vooral gezond 2021 te wensen! Wij hopen met u dat het een veel beter golfjaar wordt dan 2020 en het ziet er goed uit. Hoewel de situatie door Corona in ons land zacht gezegd nog altijd zorgelijk is, weten we nu dat we er beter voor staan dan vorig jaar! Toen ontvingen we af en toe een bericht uit het verre China dat er een nieuw virus zou bestaan maar achtten we de kans dat wij er last van zouden krijgen klein. Niks was minder waar, inmiddels weten we wel beter en gelukkig ook meer!

‘We zijn de situatie waarin het virus ons behoorlijk in haar macht heeft ‘het nieuwe normaal’ gaan noemen, maar we hopen en het ziet ernaar uit dat het nieuwe er snel af is. Er zijn diverse vaccins beschikbaar en binnenkort zullen de eerste Nederlanders worden gevaccineerd. Een hoopvoller begin van het nieuwe jaar kunnen we ons eigenlijk niet wensen. Maar er zijn meer zaken die maken dat we met vertrouwen het nieuwe seizoen in kunnen. De commissaris Beheer en Onderhoud van de VvE heeft als beheerder van de golfbaan een significant budget verkregen om zijn succesvol gebleken meerjarenplan verder ten uitvoer te brengen. Daarnaast staat Mireille van der Velden al sinds oktober in de startblokken om ons te verwelkomen in het gezellig verbouwde clubhuis. Stuk voor stuk zaken waar we ontzettend blij mee zijn en die maken dat we positief naar de toekomst kijken!

‘Waar we ook blij mee zijn is het feit dat we als club verder groeien. Blij omdat meer leden nog meer gezelligheid en extra deelnemers aan onze activiteiten betekent en dat geeft ons als bestuur nog meer voldoening en energie om ons voor u in te zetten. Bij deze wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om de nieuwe leden van harte welkom te heten. Een aantal van hen heeft noodgedwongen een nieuwe club moeten zoeken omdat hun bestaande club is opgehouden te bestaan of dat binnenkort zal doen. Dat is een hard gelag. Uiteraard zijn wij trots dat zij voor onze mooie baan en golfclub hebben gekozen!

‘Bij deze kan ik u beloven dat wij er als bestuur alles aan zullen doen dat zij zich thuis zullen voelen op de Golfresidentie. Om daar invulling aan te geven zeg ik u bij deze toe dat we, zodra de situatie het mogelijk maakt, een activiteit zullen organiseren om daar de eerste handen en voeten aan te geven!

‘Graag sluit ik af met eenieder nogmaals een fantastisch golfjaar te wensen! Op naar het nieuwe seizoen, op naar het oude normaal!’

Jan Haasnoot, voorzitter Gc Golfresidentie Dronten