In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De gemeente Dronten heeft het groene licht gegeven om de wedstrijden op de golfbaan van de Golfresidentie te hervatten. De Heren hebben zaterdag de primeur; zij spelen dan hun eerste Profile wedstrijd van dit jaar. De baanplanner blijft. In elk geval nog tijdelijk. Ook voor De Vier Seizoenen zijn ruimere mogelijkheden van kracht. Een vaste zitplaats blijft verplicht.

De wedstrijden hebben vanwege de pandemie ruim drie maanden stilgelegen. Tientallen wedstrijden zijn er door vervallen, waaronder twee clubkampioenschappen, een Drontens kampioenschap, de businesscompetitie en tal van reguliere wedstrijden. De wedstrijdcommissie heeft opgelucht adem gehaald en is blij met de mogelijkheid om zaterdag al de eerste wedstrijd te kunnen organiseren.

Golfers die buiten wedstrijden om willen spelen blijven vooralsnog verplicht om te reserveren. De gemeentelijke autoriteiten conformeren zich daarmee aan het standpunt van het RIVM en NOC/NSF in verband met de landelijke voorschriften voor het kunnen uitvoeren van contactonderzoek bij besmetting. De gemeente maakt daarbij geen onderscheid tussen een openbare en een privé-aanbieder van een baan.

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren, de VvE, gaat daarover wel in beraad. De continuering van het starttijden reserveringssysteem heeft geen prioriteit bij de VvE. Totdat de Vereniging van Eigenaren een standpunt heeft bepaald zal zij zich overigens wel aan de bestaande situatie conformeren.

De gemeente Dronten heeft de Golfresidentie gevraagd om haar protocol aan te passen aan de regels die vanaf 1 juli gelden. Het protocol moet vervolgens opnieuw ter goedkeuring worden aangeboden. Tot dat moment gaat de gemeente ervan uit, dat aan de regels geldend vanaf 1 juli wordt voldaan. Voor het niet voldoen aan de regels kan een boete van € 4000 worden opgelegd.

Dinsdag starten ook de dames hun activiteiten. Zij hebben, evenals de senioren, die volgende week donderdag van start gaan, voor een andere vorm van wedstrijden gekozen dan de gebruikelijke: zonder kaarten, zonder inschrijfgeld en geen prijzen. De beide commissies willen na hun eerste activiteiten bekijken of er risico’s zijn. De inloopcompetitie gaat volgende week ook weer van start.