In Golfclub

De afgelopen periode heeft het bestuur van de golfclub signalen ontvangen dat er onder de leden onduidelijkheid bestaat over de redenen waarom er sinds de opening van de baan op 11 mei tot op heden geen gezamenlijke activiteiten en wedstrijden zijn georganiseerd. Het bestuur wil benadrukken dat het uitblijven van wedstrijden en andere gezamenlijke activiteiten (door haar) wordt betreurd. De gemeentelijke verordening om verspreiding van het coronavirus te voorkomen bood (en biedt) hier geen ruimte voor.

Van kabinetsbesluit tot gemeentelijke verordening. Het proces om te komen tot de gemeentelijke verordening ziet er als volgt uit: Het OMT/RIVM stellen landelijke regels op, welke op een hoog niveau zijn beschreven. Deze regels worden vervolgens door de 25 Veiligheidsregio’s omgezet in een Noodverordening die geldt voor de betreffende Veiligheidsregio. In ons geval is de Noodverordening Veiligheidsregio Flevoland van toepassing. De Veiligheidsregio Flevoland wordt gevormd door de zes gemeenten van Flevoland, met als voorzitter de burgemeester van Almere. De Noodverordening gaat vervolgens naar de zes gemeenten, die ieder voor zich een gemeentelijke verordening opstelt.

De gemeente Dronten heeft met betrekking tot sportactiviteiten de volgende voorschriften opgenomen in haar verordening, na de versoepelingen per 1 juni.

Georganiseerd buiten sporten

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen georganiseerd en begeleid buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen. Wedstrijden, competities en toernooien zijn niet toegestaan. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen vanaf 1 juni onder begeleiding buiten sporten met elkaar, zonder 1,5 meter afstand. Trainers en begeleiders boven de 18 jaar dienen onderling en tot de kinderen 1,5 m afstand te houden. De gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven gesloten. Er mag geen gebruik van worden gemaakt.

Buiten sporten en bewegen georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals

Trainingen zijn toegestaan, organiseren van of deelname aan wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs niet. Interne oefenwedstrijden in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn wel toegestaan. Bij trainingen dienen deelnemers ouder dan 18 jaar altijd 1,5 meter afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Daarnaast mogen ze geen gebruik maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletgebruik is wel mogelijk. Toeschouwers anders dan eventuele begeleiders zijn niet toegestaan.

Samengevat komt het standpunt van de gemeente Dronten er op neer dat zij op dit moment het organiseren van wedstrijden of daarmee gelijk te stellen gezamenlijke sportactiviteiten niet toestaat voor personen ouder dan 18 jaar. De besturen van de golfclub en de Vereniging van Eigenaren willen geen enkel risico lopen met betrekking tot de gezondheid van de leden en bewoners, dan wel het oplopen van een forse boete, sluiting van de golfbaan of imagoschade en volgt de voorschriften van de gemeente dan ook nauwgezet op.

De situatie na 1 juli Gelet op de aangekondigde versoepelingen gaan de besturen van de golfclub en de VvE er vanuit, dat de golfsport weer teruggaat naar een ‘normale’ situatie, zoals wij die voor de uitbraak van het coronavirus ook kenden. Uiteraard blijven de standaard hygiëneregels en de 1,5 meterregel onverkort van kracht.

De publicatie van de aangepaste gemeentelijke verordening wordt begin volgende week verwacht. De beide besturen verwachten geen verdere opgelegde beperkingen door de gemeente. De golfclub verwacht dat per 1 juli het organiseren van gezamenlijke activiteiten en wedstrijden weer tot de mogelijkheden behoren. Houdt de website in gaten. De beide besturen zullen u begin volgende week nader informeren over hoe de situatie er vanaf 1 juli definitief uitziet.

Met een sportieve groet,

Ed Visch, Arie van der Graaf, Richard de Rooy en Peter van den Wijngaart, Taskforce Corona