In Golfclub

De wedstrijdcommissie stoort zich aan de steeds frequenter voorkomende verzoeken waarmee bij de flightindeling rekening zou moeten worden gehouden. Hoewel deelnemers aan een wedstrijd door hun aanmelding ermee instemmen dat de wedstrijdcommissie indeelt en aan een voorkeur bij inschrijving geen rechten kunnen worden ontleend, blijkt uit de praktijk vaak het tegenovergestelde.

Om daaraan een einde te maken wordt dit nog eens benadrukt in het algemeen wedstrijdreglement. Er is slechts één uitzondering waar het wel is geoorloofd om een verzoek te doen aangaande de flightindeling. Dat betreft de wedstrijden van Mixed Friday. “Het karakter hiervan wijkt zoveel af van de overige wedstrijden die worden georganiseerd, dat het doen van een verzoek bijna vanzelfsprekend is”, vindt voorzitter Paul van der Hulst van de wedstrijdcommissie.