In Golfclub

Er is de komende dagen werk in uitvoering op de baan. De greens worden belucht, doorgezaaid en bezand. De baan is dan niet qualifying. De greenkeepers zullen tijdens het werk zoveel mogelijk proberen, zo is afgesproken met de regel- en handicapcommissie, om de vlag op de wintergreenpositie te plaatsen. Indien dat niet mogelijk is, dan worden de golfers verzocht de bal op te nemen en naar de volgende hole te gaan. Het streven is er voorlopig op gericht om woensdag het werk af te ronden.