In Golfclub

 

De golfclub heeft met het publiceren van een privacyverklaring een belangrijke stap gezet in de richting van de algemene verordening voor gegevensbescherming, de zgn. AVG. Ed Visch en Ferry Wobma hebben zich de afgelopen maanden intensief beziggehouden met de opstelling ervan, waarmee in Europees verband de persoonsgegevens van de leden worden beschermd.

Op 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving van kracht geworden. Het naleven ervan geldt ook voor verenigingen. Het regelt de rechten van de leden als het gaat om de door hen verstrekte persoonsgegevens. Ieder lid heeft volgens de wet het recht om te weten waarom deze gegevens moeten worden verstrekt (doelbinding), wat er mee wordt gedaan (verwerking), hoe deze worden gebruikt (ledenadministratie, wedstrijdinschrijvingen, facturering lidmaatschap / financieel, etc.) en of gegevens worden verstrekt aan derden (bijvoorbeeld registratie NGF).

Daarnaast is erin beschreven hoe de club de rechten met betrekking tot inzage, correctie en verzet heeft geregeld. Hoewel met dit Privacyreglement een belangrijke stap is gezet om te voldoen aan de AVG,  “zijn we er nog niet” zeggen de beide opstellers. Er moet ook een Verwerkingsregister komen, waarin op gedetailleerde wijze alle registraties waarin persoonsgegevens worden verwerkt, worden beschreven.

Deze inventarisatie en vulling van het verwerkingsregister krijgt in de komende maanden haar beslag. Bovendien wordt kritisch gekeken naar de toegang tot de gegevens en het (gecontroleerd) beheren ervan. Er moet een duidelijk antwoord komen op de vraag wie toegang heeft tot welke gegevens en met welk doel. De Privacyverklaring, die hier te lezen is, is ook terug te vinden op de homepage van de golfclub in de rubriek Handige links.