In Golfclub
TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

De Vereniging van Eigenaren en de beide uitbaters van het horecadeel van ons clubhuis, Anneloes Knuf en Gerard Boontjes, hebben een exit contract ondertekend waarmee per 1 september een voortijdig einde komt aan hun relatie. De ontbinding van de overeenkomst is op verzoek van de beide uitbaters met twee maanden vervroegd. Volgens een verklaring van de VvE zou “het voortzetten van de relatie tot de contractdatum van 31 oktober voor beide partijen schadelijk zijn geweest.”

Harry Peeters, de commissaris clubhuiszaken van de Vereniging van Eigenaren, zegt dat er nog geen enkele zekerheid is over de toekomst van het horecadeel van het clubhuis maar dat een (kern)team van vrijwilligers de horeca voorlopig in eigen beheer zal voortzetten. Johan Klaver is bereid gevonden om tijdelijk de algehele leiding daarvan op zich te nemen.

Johan Klaver is geen vreemde eend in de bijt. Hij is gepokt en gemazeld in de horecabranche, exploiteerde restaurants en leidde een aantal jaren terug een B&B in Frankrijk. Voor de komst van het uitbatersechtpaar Petra en Raymond Reus runde hij De Vier Seizoenen ook enkele maanden op een meer dan succesvolle manier, waarbij hij vooral oog had voor de sociale cohesie op het park.

Het bestuur van de VvE denkt dat Johan Klaver ook nu weer in staat is om met steun van een kernteam van zes personen met ruime ervaring in de horeca, aangevuld met vrijwilligers en een aantal betaalde los/vaste krachten, het horecadeel van de grond te tillen. “Gewoon enthousiaste mensen die er iets gezelligs van willen maken, om het plezier uit het oude clubhuis nieuw leven in te blazen”.

Intussen wordt door een kleine commissie ook gewerkt aan een lange-termijnoplossing. Deze commissie zal aan de besturen van de golfclub en de VvE een uitgewerkt voorstel doen voor de toekomstige bedrijfsvoering. Dit advies wordt daarna in de najaars ALV van de VvE aan de leden voorgelegd.

Zodra met Johan Klaver en het kernteam van zes man besluiten worden genomen over openingstijden en dat soort zaken wordt daar via de website melding van gemaakt.

FOTO

Johan Klaver die samen met een kernteam van zes man de voorlopige exploitatie van het horecadeel van het clubhuis voor zijn rekening neemt.