In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

Een criminele bende heeft vanmorgen geprobeerd om de golfclub op een zeer geraffineerde manier voor € 8970 op te lichten. Door het alerte optreden van zowel voorzitter Cees de Buin als penningmeester Harry Nieuwlaar mislukte de poging. Het vermoeden bestaat dat het Oosteuropeanen zijn geweest die de golfclub voor bijna negenduizend euro wilden tillen.

Penningmeester Harry Nieuwlaar ontving uit naam van Cees de Bruin een e-mail met een verzoek om het genoemde bedrag over te boeken. Daarop treedt een bestaande veiligheidsprocedure in werking: de penningmeester belt (in dit geval) de voorzitter met de vraag of hij akkoord gaat met de betaling van de nota en als dat zo is moet de secretaris, in dit geval Piet van der Sar, met een tweede handtekening de zaak ook sanctioneren.

Zover is het nooit gekomen. Op het moment dat de penningmeester aan de voorzitter om een akkoord vraagt, reageert Cees de Bruin hoogst verbaasd en vraagt waar het exact over gaat. Geleverde materialen, blijkt uit een toelichting op de nota, waarop al snel duidelijk wordt, dat de club hier te maken heeft met een listige poging tot oplichting waarvan intussen ook aangifte is gedaan bij de politie.