In Golfclub

George Gerritsen, de voorzitter van de golfclub, overhandigt André Hartgring de gouden verenigingsspeld.

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

André Hartgring is voor zijn verdiensten voor de golfclub onderscheiden met de gouden verenigingsspeld. Het erbij behorende erelidmaatschap werd hem uitgereikt door voorzitter George Gerritsen tijdens de vanavond gehouden algemene ledenvergadering. André was totaal overdonderd door de uitnodiging van de voorzitter “om even naar voren te komen”. 

André is het zevende erelid van de vereniging. Harry Peeters, Cees de Bruin, Sylvia Runneboom, Heidi en Roel Tets en Theo Verhoeven ontvingen eerder deze belangrijkste onderscheiding die de vereniging kent. André Hartgring kreeg de onderscheiding bij gelegenheid van zijn naderende vertrek uit de regel- en handicapcommissie.

De afgelopen twintig jaar heeft hij een groot aantal activiteiten voor de club ontplooid “en eigenlijk geldt dat ook voor Elly”, memoreerde de voorzitter. Het oude clubhuis speelde daarin een centrale rol. Het ontbrak toen nog aan een professionele horeca-organisatie. Elly en André vervulden er de rol van uitbaters, kookten, deden de inkoop en organiseerden de bardiensten.

Daarna speelde hij een belangrijke rol in de sponsorcommissie, was een van de organisatoren van het eerste lustrumfeest, verrichtte allerlei hand- en spandiensten voor de vereniging en is tot het eind van dit jaar nog lid van de regel- en handicapcommissie. Het beëindigen van die laatste functie was voor het bestuur van de club aanleiding hem het erelidmaatschap te verlenen.

André was er stil van “en dat gebeurt mij niet zo gauw”, wist hij in zijn dankwoord te zeggen. “Ik heb het hier even moeilijk mee”, erkende hij voluit waarbij hij refereerde aan zijn soms broze gezondheid die hem ook nu weer parten speelde. “Niettemin”, aldus een zichtbaar gelukkige André, “allemaal bedankt!” Voor Elly was er een fraaie bos bloemen.