In Golfclub

Een rood paaltje met groene kop langs hole 6.

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Om te voorkomen dat golfers kwetsbare gebieden betreden zijn op een aantal plaatsen in de baan rode paaltjes met groene koppen geplaatst. De paaltjes staan met name langs de ecologische gebieden die parallel lopen aan de holes 5 en 6. Op die plaatsen zijn de afgelopen periode natuurstroken ontwikkeld.

Onderzocht wordt nog of deze paaltjes ook het gebied langs hole 12 moeten markeren waar over een lengte van zo’n tien tot vijftien meter langs de waterkant tal van orchideeën groeien. De orchus is in Europa een beschermde plantensoort; mogelijk komen de nieuwe paaltjes daarom ook hier te staan.

Het gebied achter een rood/groen paaltje moet als een laterale waterhindernis worden gezien die niet betreden mag worden. Men moet buiten de waterhindernis droppen, binnen twee stoklengten van het punt waar de bal de hindernis kruiste, uiteraard niet dichter bij de hole.

Om een consequent beleid te voeren zijn sinds de afgelopen week ook de gebieden tussen de holes 2 en 13 en 2 en 18 opnieuw gemarkeerd. Beide gebieden, waar vooral gecultiveerde bloemen en planten groeien, worden nu als een waterhindernis aangemerkt en worden daarom met rode paaltjes aangeduid.