In Golfclub

   

 

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

De eerste dag van de lustrumviering zit er op! Vele tientallen leden en bewoners van de Golfresidentie waren naar het clubhuis gekomen waar op het versierde terras en in de dito tuin in een gezellige ambiance onder het genot van een hapje en een drankje kon worden teruggeblikt en waar voorzitter Jan Haasnoot een blik in de toekomst wierp. Iedereen was het erover eens dat de club gemakkelijk ook de 50 kan halen.

Lustrumvoorzitter Jan de Vries ging terug in de tijd en herinnerde aan een warme zomeravond in 1996 toen bij Heidi en Roel Tets de eerste stappen werden gezet van iets dat later een golfclub zou worden. Clubvoorzitter Jan Haasnoot blikte in de toekomst en stelde vast dat de club op een driesprong van wegen zit waarbij beslissingen moeten worden genomen. Willen we nog meer leden, wat willen we met het Woldhekterrein en hoe moeten we verder met het clubhuis.

Namens het VvE-bestuur bood secretaris Heidi van Spijker de golfclub op symbolische wijze een cadeau aan in de vorm van een bank die naar alle waarschijnlijkheid een plaatsje krijgt bij de puttinggreen bij hole 1. Jan Haasnoot beloofde haar om in overleg met de commissaris onderhoud van de baan, Arie van der Graaf, een definitieve plek te zullen zoeken. Eerder op de dag had de lustrumcommissie de greenkeepers verrast met een kratje bijzondere bieren. Dat werd dankbaar in ontvangst genomen door hoofdgreenkeeper Gerben de Kievit.

Voorzitter Barend Jan Kroese van het Ontmoetingspark Buiten waar de club geld voor inzamelt, legde uit waarom en hoezeer de inspanningen van de golfclub worden gewaardeerd om voor dit maatschappelijk zo sympathiek doel in actie te komen. Hij riep, zoals Jan Haasnoot dat eerder ook deed, iedereen op om bij gelegenheid het vernieuwde ontmoetingspark met een bezoek te vereren.

Het hoogtepunt van de middag was toch het Rad van Fortuin waarmee voor het goede doel geld werd ingezameld. Tientallen bedrijven en particulieren hadden prijzen gedoneerd waarvan de waarde rond de € 4000 wordt geraamd. Gelegenheidsveilingmeester Peter Bentum beroerde het rad met speels gemak en wist tientallen mensen te verblijden met een of meer aantrekkelijke prijzen. Komende zaterdagmiddag/-avond zet de commissie het rad opnieuw in; dit keer ook met de drie hoofdprijzen.

Het overlijden van voormalig voorzitter Cees de Bruin wierp een schaduw over het lustrumfeest. Iedereen weet hoezeer hij gewild zou hebben om de viering van het vijfde lustrum ook mee te kunnen maken, zei bij voorbeeld Jan Haasnoot. Zowel ’s nachts bij de Midzomernachtwedstrijd als ’s middags bij de officiële start van het lustrum was ruimte om Cees te gedenken.

BIJ DE FOTO’S van boven naar beneden en van links naar rechts. Gezellige drukte op een fraai versierd terras van De Vier Seizoenen. Drie sprekers op een rij: Jan de Vries, Jan Haasnoot en Barend Jan Kroese. Secretaris Heidi van Spijker biedt aan Jan Haasnoot symbolisch een bank aan. Hoofdgreenkeeper Gerben de Kievit met beide zonen neemt een kratje bijzondere bieren in ontvangst voor het greenkeepersgilde en Peter Bentum bij het vermaarde Rad van Fortuin.