In Golfclub

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

De strijd om de Ryder- en Solheim Cup in 2014 was voor Paul van der Hulst, de vertrekkende eerste man van de wedstrijdcommissie, het mooiste moment uit zijn negen jaar durende voorzitterschap. De enorme voorbereiding die eraan vooraf ging valt voor hem in het niet bij de voldoening die het spektakel opleverde. “Een golffeest met een nauwelijks te beschrijven sfeer waar we geschiedenis mee hebben geschreven”, memoreert Paul de rivaliteit tussen de golfclubs van Lelystad en Dronten.

Negen jaar, ofwel drie termijnen van drie jaar, is het maximum aantal waarop iemand een bestuursfunctie mag uitoefenen, is in de statuten vastgelegd. In de komende algemene ledenvergadering moet Paul van der Hulst daarom afscheid nemen van de club die hem al die tijd dierbaar was. Eind 2011 nam hij het stokje over van Bert Overwater, die het voorzitterschap maar kort bekleedde, nadat toenmalig voorzitter Cees de Bruin hem had gepolst voor de veelzijde bestuursfunctie.

In een interview met de Fore Seasons, dat in september verschijnt, benoemt Paul niet alleen de hoogtepunten maar erkent gelijktijdig dat het niet altijd rozengeur en maneschijn was. “Ik heb het een geweldige tijd gevonden waarin ik voor de club veel leuke dingen heb mogen doen. Maar er waren echt wel kleine brandhaarden die geblust moesten worden; het lukte daarbij lang niet altijd om iedereen tevreden te stellen”. Hij noemt dat leermomenten. “Overleg met de achterban is daarbij vaak essentieel”.

Het bestuur is nu op zoek naar een geschikte opvolger voor Paul. De voorzitter van de wedstrijdcommissie is automatisch ook bestuurslid van de golfclub. Paul’s opvolger, blijkt uit de functieomschrijving van de vacature op de website, moet bereid zijn veel energie te stoppen in het realiseren van de doelstellingen van de wedstrijdcommissie en over goede communicatieve-, sociale- en leidinggevende vaardigheden beschikken.

Wie kennis wil nemen van de volledige taakomschrijving van de functie van voorzitter van de wedstrijdcommissie moet daarvoor hier klikken.