In Golfclub

  

   

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

De eerste, verlate editie van Mixed Friday 2020 die onder het regime van het corona protocol werd gespeeld heeft desondanks niet aan belangstelling ingeboet. Maar liefst 80 deelnemers deden eraan mee. Het bijzondere evenement, dat zijn zevende jaargang inging, kenmerkte zich als vanouds door een opvallende gezellige ambiance. Veelzeggend daarbij is dat voor de volgende Mixed Friday wedstrijd, die over ruim een maand wordt gespeeld, zich nu al zo’n twintig deelnemers hebben aangemeld.

De wedstrijd werd over twee banen gespeeld. Bij de lagere handicappers werd die gewonnen door Chris van den Brand die netto slechts 72 slagen nodig had en bij de hogere handicappers door Will Verhoef, een introducee, die met eenzelfde aantal netto slagen de beide banen wist te lopen. Maarten Uhlenbeck en Vincent Uhlenbeck werden respectievelijk tweede en derde met 72 en 73 slagen netto bij de lagere hcp’ers. Theo van Putten en Jaap Verhoef werden tweede en derde met 75 en 76 netto slagen bij de hogere hcp’ers.

Vanwege de pandemie waren allerlei maatregelen genomen om de veiligheid van de spelers maximaal te garanderen. Zo moesten de startbewijzen per flight worden opgehaald en de ingevulde kaarten en het inschrijfgeld na afloop in een enveloppe worden ingeleverd. De deelnemers waren voorafgaand schriftelijk geïnformeerd over de voorwaarden waaronder kon worden gespeeld. Er waren geen longest en neary in de baan uitgezet. Wel was er het Drontens drupje in de baan en waren er watertjes, sapjes, soep en broodjes.

Op de drivingrange werd een challenge gespeeld waarmee een setje pennen te verdienen viel die allemaal in de vorm van een golfclub waren uitgevoerd. Om zo’n pennenset te winnen, moest van een afstand van zo’n zeventig meter een stalen vat worden geraakt zonder dat de bal tevoren een of meer keren had gestuiterd. Er waren drie pogingen mogelijk. Slechts drie van de tachtig spelers lukte het om – onder grote hilariteit van de flightgenoten – aan die opgave te voldoen.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking op het uitgebreide en zonovergoten terras van De Vier Seizoenen zette de wedstrijdleiding Maartje Bertelink nog even letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes als erkentelijkheid voor haar vriendschap en inzet waarmee zij vele jaren leiding had gegeven aan deze Mixed Friday wedstrijden en de Herendagen. Maartje is recentelijk met pensioen gegaan, zo liet ze weten omdat ze het na twintig jaar in de wedstrijdorganisatie te hebben gezeten wel “een keer welletjes” vond.

Een dankwoord was er van wedstrijdleider Jan de Vries ook voor Guido Oomkens van de Openbare Golfclub Dronten voor diens collegiale samenwerking bij de organisatie van de tweebanen wedstrijden. Opvallend tenslotte was dat nagenoeg iedereen bleef eten. De exploitanten hadden een grote tent in de tuin geplaatst waar, voor een luttel bedrag, een hamburger of saté, diverse salades en patatjes te verkrijgen waren.