In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

Een snelle(re) herstart van de golfsport zit er voorlopig niet in. Het kabinet is niet ingegaan op voorstellen uit de golfwereld voor een gefaseerde herstart, onder strikte, aangepaste voorwaarden. Ook binnen onze eigen vereniging hoopte men dat die er wel zou komen.

NGF-directeur Jeroen Stevens heeft tegen Golf.NL gezegd “dat wij en de gehele golfsport natuurlijk teleurgesteld zijn. We hebben met veel partijen hard gewerkt aan de samenstelling van protocollen die het naar ons inzicht mogelijk zouden moeten kunnen maken om voorzichtig weer te gaan golfen”

Stevens zegt daarnaast het jammer te vinden, dat de golfsport alleen maar toegankelijk wordt gemaakt voor sporters tot en met 18 jaar. “De NGF”, kondigt hij aan, “gaat vanaf woensdag weer verder met de inspanningen om de golfsport, onder strikte voorwaarden verder open te krijgen”

Vooralsnog zijn de beperkende maatregelen die tot eind april van kracht waren verlengd tot en met 19 mei. De premier had het in zijn toespraak over duivelse dilemma’s en waarschuwde voor het ongeduld dat erin sluipt. “We moeten een tweede besmettingsgolf van het virus voorkomen en dat vraagt om zelfbeheersing”. En: “Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf”.

Een geplande videoconferentie van een door het bestuur van onze golfclub samengestelde werkgroep werd kort na de toespraak van de premier afgelast. De task force met daarin Ed Visch, Paul van der Hulst, Arie den Ouden en Richard de Rooij gaat wel door met de voorbereidingen voor de hervatting maar richt zich nu op een nieuwe datum die voorlopig in de tweede helft van mei gepland staat.

Zodra het protocol van de NGF definitief door het kabinet is aanvaard, gaat de nieuwgevormde werkgroep in overleg met de Vereniging van Eigenaren van de Golfresidentie. Het is aan het bestuur van de VvE om te bepalen wanneer en onder welke omstandigheden de baan weer opengaat.

Ed Visch, die bestuurslid is en voorzitter van de regel- en handicapcommissie, coördineert het proces van een gefaseerde openstelling. In eerste instantie zou de werkgroep een vertaalslag maken van het protocol dat bij de overheid is ingediend naar de situatie die betrekking heeft op de Golfresidentie.

Er zou onder meer naar worden gekeken wie welke rol zou moeten bekleden in zowel de voorbereiding als in de uitvoering, welke (extra) middelen nodig zijn om het protocol tot uitvoering te brengen en naar de beschikbaarheid van marshals voor de uitvoering, naleving en handhaving van het protocol.