In Golfclub
TEKST EN ARCHIEFFOTO HANS DE JONGH

Met een publieke demonstratie op donderdagavond 27 juli om 19.00 uur wordt de robotmaaier van SBA Golf en Groen officieel in gebruik genomen. Tegelijkertijd treedt een protocol in werking van golfregels waarin tekst en uitleg wordt gegeven hoe bij hinder moet worden gehandeld. Dat protocol is opgesteld door de regel- en handicapcommissie. Er is ook een protocol van SBA waarin vooral een technische duiding van de onbemande grasmaaier wordt gegeven. Beide documenten zijn op de website van de golfclub onder Baaninfo terug te vinden.

In het document van de regel- en handicapcommissie wordt uitgebreid ingegaan op regels bij het golfen, waarbij een grasmaaier, dus ook een gerobotiseerde, in de definitie van de Rules of Golf een outside agency is. Dat is met name van belang bij Regel 18 (stilliggende bal bewogen) en bij Regel 19 (bal in beweging van richting veranderd of gestopt). In de regels van de R&H-Cie wordt ook herinnerd aan de Rub of the green, waarvoor Regel 19 uitkomst biedt. Onder het motto “Het kan mee- en tegenzitten” moet de bal gewoon worden gespeeld als die wordt geraakt door de maaier.

Het document van SBA, het bedrijf dat de baan in onderhoud heeft, gaat met name over de werking van de robotmaaier. Het is bedoeld als een handleiding voor golfers hoe zij moeten handelen als de robot op de baan de fairways aan het maaien is. Er kan gewoon worden gespeeld als de robot in werking is; van belang daarbij is wel dat de speler een afstand van 10 meter van de machine aanhoudt. Bij een obstakel vertraagt de machine en stopt daarna. “Dit kan imponerend overkomen, omdat de maaier pas op het laatste moment stopt”, aldus de toelichting.

Voor de demonstratie op donderdagavond 27 juli komen besturen van VvE en golfclub en belangstellenden bijeen bij het clubhuis.

FOTO

De onbemande grasmaaier in actie op hole 6.