In Golfclub
.
TEKST HANS DE JONGH EN FERRY WOBMA

Met ingang van 1 maart krijgt het begrip playinghandicap een andere naam. Op de dag dat ook in Nederland het Wereld Handicap Systeem (WHS) wordt ingevoerd wordt het Baanhandicap genoemd. Het WHS komt in de plaats van het European Golf Association (EGA) handicapsysteem en is bedoeld om wereldwijd onder dezelfde condities golf te spelen.

Begin dit jaar publiceerde de NGF ook een ledenlijst met de aan het Wereld Handicap Systeem gerelateerde nieuwe handicaps. Nu heeft de overkoepelende golforganisatie in ons land ook de daarbij behorende handicapslagentabellen aangeleverd aan de hand waarvan iemand zijn of haar baanhandicap kan worden vastgesteld.

Ook de tabellen voor de nieuwe mogelijkheid, een Q-ronde door een 9-holeslus dubbel te spelen of een Q-ronde op de combinatie van een 9-holeslus van de Golfresidentie met de OGD zijn aangepast. Voor wie nog een Q-ronde voor 1 maart wil lopen, geldt nog diens EGA-playinghandicap in combinatie met de huidige EGA-handicaptabellen.

De nieuwe Baanhandicap-tabellen voor 9-holes hebben nu ook hun eigen course rating. De Course Rate (CR) is de relatieve moeilijkheidsgraad van de baan die wordt bepaald door de lengte, breedte, het aantal hindernissen, de snelheid van de greens en de aanwezige doglegs. De Slope Rate (SR)  is de relatieve moeilijkheidsgraad tussen Course Rate en Bogey Rate.

Daarmee wordt een Course Rate bepaald voor scratch spelers en de Bogey Rate voor bogey spelers. De toegekende waarden verhouden zich dan tot een gemiddelde standaard SR-waarde van golfbanen, deze standaard referentiewaarde is 113. De Golfresidentie heeft afhankelijk van de teebox keuze, SR-waarden die liggen tussen de 120-145.