In Golfclub
TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

Paul van der Hulst is de vierde winnaar geworden van de H&MIT-matchplaycompetitie. Het was daarin tot het laatst onzeker wie met de cup en de bloemen naar huis zou gaan. De H&MIT-competitie werd eerder achtereenvolgens gewonnen door Ilse van Dissel, Andries Visser en Ferry Sijtsma.

Er deden iets meer dan 50 man aan mee die elkaar in zes categorieën bekampten tijdens de ruim honderd gespeelde wedstrijden. Er waren twee damesteams en zes herenteams. De competitie is een persoonlijk initiatief van Henk Nieuwenhuizen die samen met zijn echtgenote Mirjam de wedstrijden organiseert.

Henk denkt er hardop over na om het eerste lustrum van zijn competitie uit te breiden met spelers van de Openbare Golfclub Dronten en de wedstrijden over twee banen te spelen. Hij is daarover in overleg met Mike en Rianet Woltering en hoopt dat dat erin resulteert dat er volgend jaar een grotere wedstrijd kan worden georganiseerd.

Op basis van de uitslagen van de onderlinge wedstrijden worden zogenaamde H&MIT-punten toegekend. Die leiden uiteindelijk tot een ranking waarin de winnaar wordt bepaald. Paul van der Hulst scoorde tijdens alle wedstrijden gemiddeld genomen het best waardoor hij de meeste punten kreeg en winnaar van de competitie werd.

Bij de Dames 1 won Angela Mulder, werd Cocky de Broekert tweede en Marja Kosterman derde. Bij de dames 2 ging Angeline van Seventer er met de eerste prijs vandoor. Maartje Bertelink werd hier tweede en Monique Woltjer derde.

Bij Heren 1 werd Danny de Busser ongeslagen 1ste, Bas Wierda 2e en Mark Jacobs 3e. Gerard Bosman, Ed Visch en Luuk Mulder bepaalden achtereenvolgens de stand bij Heren 2. Eric van der Velde werd 1 bij Heren 3, Jan Haasnoot 2 en Andries Visser 3. Bij Heren 4 werd Ad Veringa 1, Aart Lijs 2 en Roel Tets 3.

Winnaar Paul van der Hulst van de overall prijs, werd eerste bij Heren 5. Piet van der Sar werd hier tweede en Corné Dirven derde. Bij het laatste Herenteam tenslotte ging de eerste plaats naar Johan van der Kamp. Bert Rook sleepte de tweede plaats in de wacht en John Burgmeijer de derde.

De wedstrijdcommissie moest voor aanvang van de wedstrijd nog een oplossing bedenken voor het feit dat buggy’s en trolleys gebruik moesten maken van het schelpenpad. Om 18 holes te kunnen spelen moesten de deelnemers daarom met de draagtas de baan in. Omdat niet iedereen daartoe fysiek in staat bleek, werd daar een aanvaardbare creatieve oplossing voor gevonden.

FOTO’S

Boven: Winnaar Paul van der Hulst temidden van Henk en Mirjam Nieuwenhuizen. Onder: Alle winnaars achter de nieuwe biljarttafel in het clubhuis.