In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

Wie voorafgaand aan een wedstrijd uit de inloopcompetitie een oefenronde loopt, wordt niet langer bestraft conform regel 7-1 van de Rules of Golf. De wedstrijdcommissie heeft dat – na overleg met de NGF – mogelijk gemaakt door een aanpassing van het reglement.

Het toepassen van deze regel kwam in het geding nadat door de NGF was besloten dat op dezelfde dag twee keer een Q-kaart mag worden gelopen. Het niet toestaan van ‘oefenen’ voorafgaand aan een inloopwedstrijd kwam daarmee op gespannen voet te staan.

Door nu in het (aanvullend) wedstrijdreglement de bepaling op te nemen dat voorafgaande aan een inloopwedstrijd een of meerdere ronden spelen niet als oefenen comform Regel 7-1 wordt aangemerkt, is er van een conflictsituatie geen sprake meer.