In Golfclub

Nieuwe uitbater Peter Zandvliet (tweede van rechts) van De Vier Seizoenen heeft donderdagavond de overeenkomst met de Vereniging van Eigenaren van de Golf Residentie ondertekend waardoor hij nu ook officieel de nieuwe uitbater is en als zodanig met ingang van 1 september de scepter zwaait over het grand-café. Naast hem zijn echtgenote Maria die vooral op de achtergrond actief zal zijn. Peter en Maria worden op de foto omringd door de clubhuiscommissie die de procedure in gang zette en begeleidde om een nieuwe exploitant te kunnen aantrekken. Van links naar rechts zijn dat Dick Zoeteman, Nancy van Opstal, Aart Spek en Hans Kramps. Na de ondertekening werd met de bestuursleden van de VvE en een vertegenwoordiging van het bestuur van de golfclub het glas geheven op een mooie, bloeiende en succesvolle toekomst. De bewoners van de Golf Residentie, de leden van de golfclubs van de GRD en OGD krijgen donderdagavond 29 augustus de gelegenheid om met het echtpaar kennis te maken. Zij ontvangen dezer dagen een uitnodiging om die avond om half acht gezamenlijk het glas te heffen op de komst van de nieuwe pachter/uitbater. (HdJ)