In Golfclub

Een nieuwe lichting jeugdleden die slaagde voor het regelexamen.

Zes nieuwe jeugdleden hebben met vlag en wimpel hun regelexamen gehaald en konden een door Lenny de Bruin en Bastiaan Haasnoot ondertekend certificaat in ontvangst nemen. Het is onderdeel van het jeugdopleidingsprogramma van de golfclub Golfresidentie. Dat programma bestaat verder uit golftrainingen onder leiding van professional Bastiaan Haasnoot en wordt mede mogelijk gemaakt door de Club van 50.

Lenny de Bruin heeft de jongelui in een aantal bijeenkomsten de basiskennis van het golfspel bijgebracht. De kinderen krijgen de theorie in interactieve sessies door Lenny toegediend waarna ze die direct in de baan nog eens in de praktijk naspelen en oefenen. Daar helpt oud-voorzitter en echtgenoot Cees de Bruin ook een handje bij. De laatste dag wordt de kennis van de theorie schriftelijk getoetst.

De geslaagden zijn Julie, Bjorn, Yannick, Yaron, Arnoud en Kim. Tweede van links op foto boven op de bovenste rij Lenny de Bruin.