In Golfclub

De marshals van de Golfresidentie tijdens de workshop van de NGF.

TEKST HANS DE JONGH | FOTO’S JANKE VAN DER WERF EN HANS DE JONGH

De marshals van de Golfresidentie hebben de workshop die de NGF voor hen verzorgde als louterend ervaren. De workshop, die in het clubhuis werd gegeven,  was primair bedoeld om de 22 vrijwilligers die als marshal optreden voor te bereiden op de nieuwe situatie. Het zijn niet langer alleen de leden van de golfclub die straks op de baan te vinden zijn. Er wordt vooral geanticipeerd op de komst van meer greenfee-spelers. Ook een grotere differentiatie van lidmaatschapsvormen speelt een rol.

De NGF-workshop werd gegeven door Janke van der Werf en Jan Dronkert. Janke van der Werf is bij de Golffederatie verantwoordelijk voor de marshalling. Jan Dronkert was jarenlang hoofd marshal bij golfclub De Koepel in Wierden. Samen hebben zij de workshop, die ze enkele keren per week geven, ontwikkeld. Er werd een profiel opgesteld van de ideale marshal en via een rollenspel (petje op…. petje af….) werden verscheidene situaties nagespeeld.

Tijdens de workshop kwamen veel thema’s aan de orde die ook te maken hebben met de autoriteit van de marshal. Een marshal is behalve gastheer of gastvrouw ook toezichthouder in de baan en hulpverlener in geval spelers die behoeven. Vragen die aan de orde kwamen hadden betrekking op de kleding van de speler, hufterig gedrag, speeltempo, mate van zorg voor de baan, de bevoegdheden van de marshal en het omgaan met dit soort omstandigheden.