In Golfclub, VvE

Paul van der Hulst voert het woord tijdens een korte herdenkingsceremonie voor Marga Bentum.

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Op haar 73ste geboortedag is vanmorgen een boom geplant in het familiebos ter nagedachtenis aan Marga Bentum. Marga overleed begin vorig jaar totaal onverwacht. De familie wil met de boom – een walnoot – de herinnering aan haar in ere houden. Marga Bentum vervulde een belangrijke rol bij de organisatie van veel wedstrijden. Tijdens haar uitvaart werd ze postuum geëerd met de Speld van Verdienste.

Het familiebos staat op een centrale plaats op de Golfresidentie temidden van de holes 3, 14, 17 en 18. De boom voor Marga is het vierde exemplaar dat er werd geplaatst. In alle gevallen komen er walnotenbomen. Vorige week werd er ook een boom geplant. Die was ter nagedachtenis aan Ellen Bosman. Ellen overleed op 28 juni vorig jaar op 57-jarige leeftijd. De komende periode worden er nog enkele herinneringsbomen geplant.

Als voorzitter van de wedstrijdcommissie hield Paul van der Hulst voorafgaande aan de ceremonie een korte toespraak waarin hij Marga Bentum herinnerde als iemand die altijd wel in de weer was voor de club. Haar zoon Peter droeg vervolgens dit versje voor uit het oeuvre van Toon Hermans: ‘De bomen komen uit de grond / en uit de stam hun twijgen. / En ieder vindt het heel gewoon / dat zij weer bladeren krijgen. / Je ziet ze vallen naar de grond / en dan opnieuw gaan groeien. / Zo heeft de aarde ons geleerd / dat al wat sterft zal bloeien’.