In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH | INFOGRAFIC GOLFERS MAGAZINE
De NGF en VNG hebben in samenwerking met NOC/NSF via het Platform Ondernemende Sportaanbieders plannen aan de overheid voorgesteld om onder strikte voorwaarden de golfsport te hervatten. De verwachting is dat het kabinet dinsdag duidelijk maakt of het instemt met een herstart van de sport. Details van de regeling die uit een algemeen deel en een deel met branche specifieke aanvullingen bestaat heeft de NGF via haar website naar buiten gebracht.

De eerste periode zal alles beperkt zijn. NGF en VNG zullen aan haar leden nadrukkelijk rekenschap geven van de (nieuwe) voorwaarden van een 1,5 meter samenleving. Binnen de protocolbepalingen moeten aanpassingen worden uitgevoerd voor het online reserveren van een starttijd en de maximaal toegestane capaciteit op de baan. “Hierdoor kunnen we iedereen weer op een veilige en prettige manier op de golfaccommodatie ontvangen”, zegt de NGF.

Holevlaggen mogen bij hervatting niet worden aangeraakt, bunkers mogen alleen nog door greenkeepers worden aangeharkt en ballenwassers moeten buiten gebruik worden gesteld. Van een heropening van de horecafaciliteiten is in het protocol geen sprake. Er wordt wel ruim aandacht in besteed aan de mogelijkheden om gebruik te maken van het sanitair, hoe spullen kunnen worden opgehaald en eventuele mogelijkheden voor afhaalservice.

Op de drivingrange moeten de matten vanwege de sociale afstand om en om gesloten worden en op de oefengreens is er per 30 m2 ruimte voor één persoon. Spelers mogen er bovendien niet eerder dan vijftien minuten voor aanvang van hun les of andere activiteit aanwezig zijn. De sportaccommodatie moet direct na beëindiging van de activiteit worden verlaten.