In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH | FOTO FAMILIE VAN BENTUM

Er komt een Marga Bentum Trofee. De familie van de begin dit jaar overleden wedstrijdleidster heeft daar overleg over gevoerd met het bestuur van de golfclub. De trofee moet voorlopig gedurende een periode van drie jaar de inzet vormen van de inloopcompetitie.

Marga, die tijdens de afscheidsplechtigheid in het crematorium van Lelystad door de golfclub postuum werd onderscheiden met de Speld van Verdienste, betekende veel voor de golfclub. Zij was op een aantal terreinen actief betrokken bij de organisatie van wedstrijden en had een speciale band met de inloopcompetitie.

Haar familie wil de nagedachtenis van Marga Bentum eren door aan haar naam een gesponsorde prijs te verbinden. Bovendien zullen over diezelfde periode van drie jaar alle dagprijzen worden gesponsord en zal een vertegenwoordiger van de familie aanwezig zijn bij de jaarlijkse uitreiking van de trofee.

Samen met Paul van der Hulst vormde Marga Bentum gedurende een lange reeks van jaren de wedstrijdcommissie van de woensdagavond inloopcompetitie. Zij werd aan het einde van zo’n competitie zelf vaak letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet, zowel door winnaars als door sponsoren.

FOTO

Marga Bentum, die begin dit jaar onverwacht overleed.