In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH EN FERRY WOBMA

Maandag, 1 maart, is het D-Day voor het nieuwe Wereld Handicap Systeem. De zorgvuldig voorbereide transitie van een Europees naar een wereldwijd systeem van handicapberekening is daarmee een feit. In alle landen van de wereld wordt de speelsterkte dan op dezelfde wijze berekend. Spelers kunnen vanwege de overgang tot 3 maart geen Q-kaart invoeren in ProWaregolf. Dat betekent dat de seniorenwedstrijd van donderdag 4 maart de eerste is die met het nieuwe systeem te maken krijgt.

Voor het merendeel van de golfers betekent de invoering van het WHS ook een aanpassing van de eigen handicap. In het overgrote deel van de gevallen krijgen de leden te maken met een iets hogere handicap. Sinds 4 januari kunnen zij hun nieuwe handicap terugvinden op het digitale NGF-pasje. Intussen zijn ook de aangepaste handicaptabellen voor de golfclub van de Golfresidentie Dronten terug te vinden op de website.

In het Wereld Handicap Systeem is de basis voor elke in te leveren score de bruto score per hole. Maar als de spelvorm bijvoorbeeld Stableford is moet men, als er niet meer kan worden gescoord de bal opnemen en een 11 op de scorekaart noteren. De software voert dan automatisch een netto double bogey in. Dat is de laagste score op een hole die nu nul punten oplevert.

Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes. Dat wordt het dagresultaat genoemd. Als bijvoorbeeld een dame met hcp 9 van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt, een bruto score van 85 maakt, heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1. Deze score is de score boven par op een standaardbaan. Deze dagresultaten worden met decimalen berekend.

Het dagresultaat wordt berekend door de slope rating van 113 (de standaard) te delen door de slope rating van de gespeelde baan (127) en te vermenigvuldigen met het verschil tussen de aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,7). In dit geval is het dagresultaat (113/127)*(85-73,7)=10,1. De hcp van een speler tenslotte wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.