In Golfclub
TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Tijdens de traditionele kerstborrel heeft Arie van der Graaf, commissaris golfzaken van de Vereniging van Eigenaren, zijn waardering uitgesproken aan het adres van parkmanager en greenkeepers voor hun inzet en ijver gedurende het afgelopen jaar. Hij bood hen bovendien namens de besturen van golfclub en VvE een presentje aan.

Hij herinnerde aan de start van 2017 toen een begin werd gemaakt met het structureel verbeteren van baan en leefomgeving op de Golfresidentie. “De VvE formuleerde haar duurzame beheer en aan jullie was het en is het de taak om dat te vertalen in een aantoonbaar duurzaam beleid. Dat moet uiteindelijk leiden tot het behalen van de felbegeerde GEO-certificering”.

Juist deze maand is er een schouw aangevraagd die het bewijs van certificering moet opleveren. “Iets”, aldus de baancommissaris, “dat we als een absolute mijlpaal beschouwen in de geschiedenis van onze golfbaan”. Het certificaat laat zien dat de baan op alle onderdelen duurzaam wordt onderhouden conform daarvoor gestelde internationaal erkende criteria.

Arie van der Graaf zei dat het dit jaar zeker niet altijd meezat en dat ook de weergoden “ons zeker niet altijd even goed gezind waren”. Naast het verwezenlijken van een groot aantal projecten en het doorgronden van tal van uitdagingen moest ook rekening worden gehouden met zo’n 150 georganiseerde activiteiten in de baan. “Een veeleisende opdracht”, aldus de commissaris golfzaken.

Hij hief het glas op hen en hun dierbaren, wenste hen fijne en goede feestdagen toe en een in alle opzichten voorspoedig, gezond en gezegend 2018. “De feestdagen staan voor de deur en het is tijd voor jullie om rust en afstand te nemen”, zei Arie van der Graaf tijdens de bijeenkomst in het clubhuis waar ook de beide besturen en de leden van de baancommissie bij aanwezig waren.

FOTO

Het glas wordt geheven op het welzijn van parkmanager en greenkeepers.