In Golfclub

Tien nieuwe clubleden hebben vandaag nader kennis gemaakt met de baan door in drie flights een wedstrijd over negen holes te spelen. Het bestuur had hen hiervoor uitgenodigd. Paul van der Hulst, de voorzitter van de wedstrijdcommissie, had het tiental ’s morgens in het clubhuis welkom geheten. Hij gaf daarbij ook tekst en uitleg over de ontstaansgeschiedenis van baan en vereniging. Na afloop was er in De Vier Seizoenen volop gelegenheid om onderling na te praten tijdens een broodjeslunch die het bestuur hen aanbood. (HdJ)