In Golfclub

Paul van der Hulst zet Janny Huiberts in de bloemetjes.

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

De wedstrijdcommissie heeft Janny Huiberts uitgezwaaid als voorzitter van de damescommissie. Dat gebeurde donderdagavond tijdens de reguliere vergadering van de commissie. Voorzitter Paul van der Hulst zette haar letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes. Hij bedankte haar voor haar inzet voor de club en de waardevolle bijdrage die zij leverde in het coördinatorenoverleg.

Het afgelopen jaar hanteerde Janny de voorzittershamer binnen de damescommissie; totaal was zij ook zes jaar penningmeester. Binnen de damescommissie wordt zij als voorzitter opgevolgd door Cocky de Broekert en als penningmeester door Karin de Rooij. Alma de Leeuw-van Wilgenburg is het derde nieuwe commissielid. Behalve Janny Huiberts treden ook Tineke Visch en Nanda Siemer af als commissielid. De bestuurswissel vindt formeel per 1 december plaats.