In Golfclub

De inloopcompetitie gaat dit jaar wel door maar op een iets andere manier dan gebruikelijk. Deelnemers kunnen pas meedoen als ze zich vooraf inschrijven in de wedstrijdkalender. Daarbij moet ook het tijdstip worden aangegeven waarop men kan starten. De wedstrijdleiding stelt zelf de flights samen van deelnemers die op nagenoeg dezelfde tijd willen spelen.

De woensdagavond-inloopcommissie hanteert deze werkwijze om te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld door de Veiligheidsregio in verband met de coronapandemie. Mochten die regels in de loop van de competitie wijzigen dan zal de commissie haar regels ook aanpassen. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd en er is geen nazit in het clubhuis dat nog gesloten is.

Inschrijven kan tot twee dagen voor de start van de inloop. Deelnemers krijgen de startlijst toegestuurd. De scorekaarten gaan per flight in een enveloppe die afgehaald kan worden aan de achterzijde van het clubhuis. Daar kunnen de ingevulde kaarten ook worden afgegeven. Spelers die een Q-kaart willen lopen kunnen er het best een foto van maken. De eerste inloop is 31 maart.