In Golfclub

Golfclub eert haar postuum met de Speld van Verdienste

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Marga Bentum, die vorige week onverwacht op 71-jarige leeftijd in haar slaap overleed en van wie vandaag onder zeer grote belangstelling afscheid werd genomen, is door het bestuur van de golfclub postuum onderscheiden met de Speld van Verdienste. Voorzitter Cees de Bruin reikte het kleinood uit aan haar zoon toen hij tijdens de crematieplechtigheid in een toespraak dank betuigde voor het werk dat zij zoveel jaren achtereen belangeloos voor de club had gedaan.

Peter Bentum, de zoon van Marga, nam in bijzijn van de enkele honderden aanwezigen de zilveren speld duidelijk geëmotioneerd in ontvangst. Hij was geroerd door zoveel hartelijke waardering van de golfclub. De club had als een rode draad door het leven van zijn moeder gelopen. Hij noemde haar tegen die achtergrond gastvrij, betrokken en zeer dienstbaar en refereerde er ook aan dat zij in dubbel opzicht een echte pioniersvrouw is geweest. Eerst als zodanig in de polder, later op de Golfresidentie.

De crematieplechtigheid in Lelystad was voorafgegaan door een indrukwekkend eerbetoon in Dronten waar naar schatting zo’n 120 leden van de golfclub, op initiatief van de wedstrijdcommissie, Marga Bentum een laatste, stille groet brachten toen de droeve stoet nog één keer langs het clubhuis reed. “In deze periode van kilte”, zo sprak haar zoon Peter later, “voelde dit eerbetoon op de rotonde van de Golfresidentie als een zeer warme deken”.

Hij getuigde van grote waardering voor zijn moeder wiens onverwachte overlijden op de Golfresidentie voor heel veel verdrietige reacties had gezorgd. “Ook binnen de familie laat ze een markante indruk achter”, aldus zoon Peter. “Het verdriet is danook groot”. De zus van Marga, Mineke, die haar nadrukkelijk een echt mensen mens noemde, besefte nu pas ten volle wat de golfclub in haar leven had betekend.

Cees de Bruin typeerde Marga als een coryfee en noemde haar betrokkenheid bij de golfclub ‘fantastisch’. “Ik weet dat daarvoor alles moest wijken. De afgelopen tien jaar is zij van grote betekenis geweest door haar lidmaatschap van de weekendcommissie en door haar werk voor de inloopcompetitie. “In de periode van maart tot en met september was zij alleen maar met de club bezig. We konden altijd voor honderd procent op haar rekenen”, aldus de voorzitter.

FOTO

Leden van de golfclub brengen een indrukwekkend eerbetoon aan Marga Bentum toen de lijkauto nog één keer langs het clubhuis reed.