In Golfclub

 

 

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

Voorzitter Cees de Bruin heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie gezegd dat de golfclub in het nieuwe jaar weer een schitterende agenda wacht. “We hebben een geweldig jaar achter de rug waarin we ons vierde lustrum uitbundig hebben gevierd, maar ook in 2018 staat er weer een prachtige agenda klaar”.

De nieuwjaarsreceptie, sinds enige tijd een gemeenschappelijk initiatief van de golfclub en de beide Verenigingen van Eigenaren die op de Golfresidentie actief zijn, trok ook nu weer veel belangstellenden naar het clubhuis waar getoost werd op een sportief jaar vol geluk, voorspoed en veel woongenot.

Voorzitter Paul van Rijn van de (grote) Vereniging van Eigenaren vond dat eerst een ogenblik moest worden stil gestaan bij het zo onverwacht overlijden van mede-bewoonster en zeer actief commissielid van de golfclub, Marga Bentum die andere jaren altijd trouw aanwezig was op dit soort gemeenschappelijke bijeenkomsten.

Die gemeenschappelijkheid was ook de leidraad in de toespraak van Paul van Rijn. “Het gaat niet vanzelf”, zei hij, waarbij hij de sterk verbeterde situatie rond ons clubhuis als voorbeeld nam en tegen die achtergrond ook citeerde uit de nieuwjaarstoespraak van koning Willem-Alexander toen die ervoor pleitte om nadrukkelijker te zoeken naar een groter wij in plaats van naar een beter ik.

Marianne van Maarschalkerweerd wenste als voorzitter van de kleine VvE alle bewoners van het park een goed 2018 toe. Ook zij onderstreepte dat we “de dingen met elkaar moeten doen”. Het stemde haar tevreden dat het afgelopen jaar een relatief groot aantal appartementen in de Winter is verkocht aan bewoners van de Golfresidentie. Ze hoopte in het nieuwe jaar vooral dat er mensen bereid zijn om in het bestuur mee te werken aan een aantal zaken die gerealiseerd moeten worden.

De immer actieve horecabrigade van De Vier Seizoenen was op volle sterkte aanwezig om de bezoekers met een koel glas Prosecco te ontvangen en tijdens de geanimeerde bijeenkomst van hapjes en drankjes te voorzien. The Four Seasons, bijna het huisorkest van het clubhuis, zorgde voor een geanimeerde muzikale omlijsting dit keer met het schitterende stemgeluid van de Lelystadse zangeres Zoë Pruijssers.

FOTO’S

De drie voorzitters met van links naar rechts Paul van Rijn, Marianne van Maarschalkerweerd en Cees de Bruin. Dan The Four Seasons en zangeres Zoë Pruijssers. Op de grote foto de voorzitters die het glas heffen op een jaar vol geluk en op de onderste twee beelden de receptiegangers.