In Golfclub

De werking van het nieuwe Wereld Handicap Systeem dat kortgeleden ook in ons land het Europese, zogenoemde EGA-systeem verving, is nog lang niet voor iedereen duidelijk. Kees Hoogeveen heeft daarom een infografic gemaakt die de diverse fasen ervan duidelijk in beeld brengt. Ferry Wobma heeft de voorstelling daar waar mogelijk aangepast aan de plaatselijke situatie. De infografic brengt onder meer begrippen als dagresultaat tot leven, vertelt wat de PCC, de Playing Condition Calculation (het vroegere CBA) precies is en hoe en wanneer de nieuwe playing handicap wordt berekend. Door op de infografic te klikken, opent zich in een pop-up venster een grotere duidelijk leesbare versie van de infografic. (HdJ)