In Golfclub
TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Guus Calis heeft per direct zijn bestuurslidmaatschap van de golfclub en het lidmaatschap van de Regel- en handicapcommissie neergelegd. Hij deed dat uit protest tegen een besluit van het bestuur om een eerder genomen beslissing ongedaan te maken. Hij was daar zelf niet bij aanwezig.

Het gaat hierbij met name om de herziene beslissing van de kwalificatiecriteria voor de Solheim Cup. Juist vanwege die herziening was eerder de Damescommissie al opgestapt. Die trad juist gisteren weer aan nadat het bestuur de beslissing had teruggedraaid omdat zij vond dat die “onvoldoende doordacht” was genomen.

Overigens schrijft Guus Calis in zijn ontslagbrief dat er “nog wel meer zaken te noemen zijn waar het bestuur zich gauw schikt omdat derden dreigen actie te ondernemen”. Volgens hem heeft het geen zin al die zaken te bespreken “omdat het niet om persoonlijke belangen moet gaan maar het algemeen belang van elk lid gewaarborgd dient te zijn”.

In lijn met deze beslissing heeft Angela Mulder-Calis intussen aan het bestuur en een aantal betrokken commissies laten weten per 1 januari 2019 haar sponsoractiviteiten van Daato Service stop te zetten. Daato Service is onder meer een belangrijke sponsor van de Mixed Friday wedstrijden.

Zie ook Conflict bestuur en damescommissie de wereld uit

FOTO

Guus Calis, die heeft aangekondigd dat hij per direct zijn bestuursfuncties binnen de golfclub neerlegt.