In Golfclub

   

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

Iedereen was het er snel over eens: zo druk was het nog niet eerder in het grand-café De Vier Seizoenen toen zondagmiddag tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie de uitbreiding ervan uitbundig werd gevierd. Daarnaast was men nagenoeg unaniem van mening dat het deel dat voorheen werd bewoond door GolfXchange er eigenlijk gewoon bij hoort. De feestelijke ingebruikname ervan werd gemarkeerd door de officiële overhandiging van de sleutel door Hans Kramps, de leidinggevende van het klusteam, aan voorzitter Piet Winckelmolen. Piet nodigde vervolgens het uitbatersechtpaar Maria en Peter Zandvliet uit om met die sleutel de openingshandeling te verrichten.

Aan deze zeer informele plechtigheid waren de gebruikelijke nieuwjaarstoespraken vooraf gegaan door de voorzitter van de golfclub, George Gerritsen, de voorzitter van de VvE450, Piet Winckelmolen en de voorzitter van de ‘kleine’ VvE, Marianne van Maarschalkerweerd. Zij accentueerde met name de sociale kant van het wonen aan de Winter (“de mensen zorgen er voor elkaar”). Piet Winckelmolen vergeleek het park met hardware en de bewoners van de Golfresidentie met software. “U krijgt van mij geen stichtelijk woord te horen, of doelstellingen en cijfertjes; wel dat een goede sfeer heel belangrijk is”.

George Gerritsen daarentegen was wel van de cijfertjes. De golfclub kon het afgelopen jaar 136 nieuwe leden verwelkomen. Hij garandeerde dat dit jaar het ledental naar de 700 gaat. Hij roemde de samenwerking met de OGD, tipte en passent het nieuwe trainingsprogramma van de vereniging aan waarvoor men zich via de website kan inschrijven en wenste leden en bewoners van de Golfresidentie een sportief, plezierig en vooral gezond nieuwjaar toe. De drie voorzitters brachten vervolgens gemeenschappelijk een toost uit op het welzijn van iedereen.

Onder de melodieuze tonen van het combo van Han Meyer, die zelf de piano speelde en met Roel Smits achter de drums, Maarten Mast als basgitarist, Jason Lam als gitarist en Eveline Havenlag die de zang voor haar rekening nam, werd tenslotte de feestelijke opening van het nieuwe deel van het grand-café De Vier Seizoenen onder luid applaus van de vele bezoekers door Maria en Peter Zandvliet verricht. Eerder hadden zij met hun manschappen alle bezoekers met een koel glas bruisende champagne verwelkomd.