In Golfclub

Onze golfclub schakelt per 1 januari 2021 definitief over op het digitale handicapbewijs van de NGF. Het fysieke pasje komt daarmee goeddeels te vervallen. Leden die desondanks het fysieke pasje toch willen behouden, moeten dat voor 1 november schriftelijk kenbaar maken bij de ledenadministratie.

De digitale pas is te vinden in de app Golf.nl. Wie de app nog niet op zijn mobiele telefoon heeft gedownload kan dat hier alsnog doen. De digitale pas er is terug te vinden in Mijn profiel. Veel clubleden hebben de app al eerder op hun smartphone geïnstalleerd. Zij beschikten daardoor dit jaar over zowel een digitaal als een gedrukt pasje.

De digitale pas wordt ook in het buitenland formeel erkend. Een fysieke pas voor een golfvakantie aanvragen is daarom niet meer nodig. Om de pas in het buitenland in de app te tonen is geen wifi-verbinding nodig. De NGF heeft de digitale pas vooral ingevoerd omdat die minder belastend is voor het milieu.