In Golfclub

De golfclub zoekt nieuwe marshals. De uitbreiding van het aantal marshals in de baan is nodig als op enig moment de golfsport wordt hervat. Dat zal, heeft de Nederlandse Golf Federatie laten weten, onder strikte voorwaarden moeten plaatsvinden. Die zijn gedefinieerd in het protocol dat aan het kabinet is aangeboden om de hervatting van de sport mogelijk te maken.

Vorig jaar nog is de marshalorganisatie op de Golfresidentie aangepast aan het opener karakter van de baan. Er kwam een groter aanbod lidmaatschapsvormen en meer greenfeespelers in de baan waardoor de aanwezigheid van een goed bezet en gekwalificeerd marshalkorps noodzakelijk werd. De marshal, die vooral gastheer of gastvrouw is, kreeg meer autoriteit bij het toezicht in de baan.

Zo’n twintig vrijwilligers houden het reilen en zeilen op de baan in het oog. Zij zorgen ervoor dat regels en etiquetten worden nageleefd. De marshal functioneert vooral als gastheer/gastvrouw en doet dat zoveel mogelijk op de achtergrond. De marshal ziet ook toe op het naleven van het baanreglement, bevordert het speeltempo en controleert de golfer op diens speelgerechtigheid.

Samen met Arjen van der Meij geeft Marijke Prins leiding aan de marshals. Wie de club wil helpen door als marshal op te treden, is daaraan niet meer dan een dag in de maand kwijt. Wie meer wil weten over de precieze inhoud van de taken van een marshal kan daarvoor terecht bij Marijke of Arjen. Een mail aan Marijke Prins of Arjen van der Meij is een eerste stap naar de nieuwe functie.